Testosterooni uuringud ja seosed magneesiumiga

Kokkuvõte allpool toodud uuringutest:

Kokkvõtvalt saab öelda, et magneesiumi kasutamine teeb sind tugevamaks. Esiteks otsese testosteroonitaseme tõusust tulenevalt. Teiseks, valgusünteesi paranemise tulemusel.

Vaadates veel uuringuid, siis tulemused on paljulubavad . Võib järeldada, et piisava magneesiumi tarvitamine mitte ainult ei tõsta testosterooni taset kõrgemaks (eriti just vanemas eas) vaid võib ka teiste väga tähtsate anaboolsete hormoonide taset tõsta.

Uuringud näitavad, et magneesiumi tarbimine suurendab meestel testosterooni tootmist organismis. Samuti on näha, et mehed, kes tegid sporti ja kasutasid magneesiumi, saavutasid parima tulemuse.

Uuringute tõlgetele on lingid lisatud, et saaks originaaltekstiga lähemalt tutvuda.

Uuring 1.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20352370 (Link uuringule)

See 4-nädalane uuring vaatles nii vaba kui kogu testosterooni taset veres kolmel testgrupil.

Grupp 1 olid istuva eluviisiga mehed, kes võtsid magneesiumi toidulisandit (10 mg kehakaalu ühe kilogrammi kohta päevas)

Näiteks 80 kg kaaluv mees võttis 800 mg/päevas 4 nädala jooksul. Kuna ta oli istuva eluviisiga, siis ta ei teinud sporti ega füüsilisi treeninguid.

Grupp 2 olid sportlased. Nad võtsid samamoodi 10 mg magneesiumi kehakaalu ühe kilogrammi kohta. Lisaks tegid sporti 90 – 120 minutit päevas.

Grupp 3 olid samuti sportlased, kes tegid trenni 90 – 120 minutit päevas aga nemad ei tarvitanud magneesiumi üldse.

Tulemused olid huvitavad:

Kõik kolm gruppi saavutasid tõusu nii vaba kui kogu testosteroonitaseme osas.

Kõige suurema tõusu saavutasid sportlased, kes kasutasid magneesiumi (grupp 2).

Istuva eluviisiga mehed, kes võtsid magneesiumi saavutasid ka märgatava testosteroonitaseme tõusu.

Kokkuvõte: see uurin näitab, et magneesiumi tarbimine suurendab meestel testosterooni tootmist organismis. Samuti näitab see, et mehed, kes tegid sporti ja kasutasid magneesiumi, saavutasid parima tulemuse.

Uuring 2.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1619184 (Link uuringule)

Selles 7-nädalases topeltpimedas uuringus (tähendab, et teadmatuses hoitakse nii osalejad kui uurijad) vaadeldi magneesiumi kasutamise mõju füüsilise tugevuse/jõu tõusule.

Kuigi otseselt tugevuse/jõu tõusu mõõtmine ei ole sama, mis veres testosteroonitaseme tõusu mõõtmine, siis on see peamine passiivne testosteroonitaseme indikaator. Teatud mõttes on see isegi tähtsam, kuna see on ju lõppeesmärk, mida oodatakse.

Uuringus oli kaks gruppi ja 26 osalejat. Kõik olid mehed vanuses 18 – 30 aastat.

Kontrollgrupis (grupp C) oli 14 meest, kes võtsid platseebot. Eksperimendi grupis (grupp M) oli 12 meest, kes võtsid magneesiumi 8mg päevas ühe kehakaalu kilogrammi kohta.

Kõik osalejad tegid harjutusi 3 korda nädalas. Igas trennis tegid nad 3 seeriat ja igas seerias 10 kordust jalasirutusi masinal ja jalapressil (see ei ole eriti suur koormus).

Tulemused oli järgmised:

Mõlemad grupid saavutasid füüsilise jõu tõusu 7 nädala jooksul, aga magneesiumi grupp (grupp M) saavutas oluliselt suurema tõusu jõu osas kui kontrollgrupp. Uurijad nentisid,  et magneesiumi kasutamine võib mängida olulist ja positiivset rolli valgusünteesil ribosoomides.

Kokkuvõte: magneesiumi kasutamine teeb sind tugevamaks vähemalt esimese kahe uuringu põhjal. Esiteks otsese testosteroonitaseme tõusust tulenevalt. Teiseks, valgusünteesi paranemise tulemusel.

Uuring 3.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21675994 (Link uuringule)

Kolmandas uuringus vaadeldakse läbilõiget 399 mehest vanuses üle 65 aasta. Otsitakse seoseid magneesiumitasemete ja testosterooni ja teiste võimsate anaboolsete hormoonide (lihaste kasvuga seotud) nagu insuliinisarnane kasvufaktor-1 (IGF-1). Uurijatel oli osalejate kohta palju vereanalüüsi andmeid. Selliselt said nad välja selgitada statistiliselt olulisi seoseid magneesiumitasemete ja testosterooni ja insuliinisarnase kasvufaktori-1 (IGF-1) vahel.

Tulemused näitasid selgesti, et kõrgemate magneesiumitasemetega seostusid kõrgemad testosterooni tasemed ja insuliinisarnane kasvufaktor-1 (IGF-1).

Erapooletu ja põhjendav skeptik võib välja tuua, et see uuring ei tõesta, et magneesiumi tarvitamine tegeikult tõstab testosterooni taset või IGF-1te. See on tõsi. Siin võib olla seos aga mitte põhjus. See tähendab, et  teoreetiliselt on mõeldav, et magneesiumitase on üleval kui testosteroon on kõrge, aga ei ole ise selle põhjustajaks.

Aga vaadates veel uuringuid ning ka kahte eelnevat, siis need on paljulubavad tulemused. Siit võib järeldada ka, et magneesiumi tarvitamine mitte ainult ei tõsta testosterooni taset kõrgemaks (eriti just vanemas eas) vaid võib ka teiste väga tähtsate anaboolsete hormoonide taset tõsta.